Kontakt
Bernadeta Stańczyk
Dyrektor ZPSM


Maria Madej
wychowawca świetlicy

Ewelina Świętnicka
- Maślana
wychowawca świetlicy /pedagog szkolny
Anna Orlik
Wicedyrektor ZPSM - POSM I st.
Alicja Ostrowska-Dorf
Wicedyrektor ZPSM - POSM I st.

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Aleksandra Bury
edukacja wczesnoszkolna
Wanda Bacia
edukacja wczesnoszkolna
Kamila Jasiak
edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Jastrzębska - Pinda
edukacja wczesnoszkolna

SEKCJA PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH
Aleksandra Kocurowska
edukacja wczesnoszkolna
Patrycja Pióro
kierownik sekcji / kształcenie słuchu / audycje muzyczne
Alina Kuźnar
edukacja wczesnoszkolna / biblioteka
Aleksandra Włodarczyk
kształcenie słuchu / audycje muzyczne
Anna Kostępska
religia
Monika Kionka
orkiestra / rytmika / kształcenie słuchu
Justyna Moruś
etyka
Iga Eckert
chór / rytmika / kształcenie słuchu / audycje muzyczne
Aleksandra Franke
język polski
Marzena Dobrowolska - Musialik
kształcenie słuchu
Joanna Janota-Krzemień
język polski
Dorota Bywalec
literatura muz. / zasady muzyki z elementami edycji nut

Alicja Ostrowska-Dorf
język angielski

Agnieszka Śmieja
język angielski
SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH,
GITARY KLASYCZNEJ I HARFY
Joanna Krawczyk
historia
Renata Dziuba
kierownik sekcji / skrzypce  
Anna Prostacka
przyroda
Anna Orlik
skrzypce
Dorota Dworaźny
matematyka
Urszula Szygulska
skrzypce
Małgorzata Grądzka
wychowanie fizyczne
Janina Klęk
skrzypce
Katarzyna Bogacz
wychowanie fizyczne
Janina Sromek
skrzypce
Małgorzata Lubina
plastyka
Gabriela Baran
skrzypce
Magdalena Graca
zajęcia komputerowe / informatyka / zajęcia techniczne
Małgorzata Wacławik
skrzypce

Monika Szweda
skrzypce

SEKCJA FORTEPIANU I AKORDEONU
Alicja Murzynowska
wiolonczela
Anna Kuchlewska
kierownik sekcji / fortepian
Joanna Zub
wiolonczela
Joanna Pilch
fortepian
Anna Tumidajska
wiolonczela
Ewa Salwarowska
fortepian
Adam Krzeszowiec
wiolonczela
Janina Gawron
fortepian
Aleksander Mazanek                                     
kontrabas
Magda Górecka - Jodłowska
fortepian
Katarina Wieczorekova
gitara klasyczna
Teresa Kozłowska
fortepian dodatkowy
Piotr Kudełka
gitara klasyczna
Magdalena Mucha
fortepian
Grzegorz Skiba
gitara klasyczna
Marcelina Pawlak
fortepian
Agnieszka Kaczmarek-Bialic
harfa
Agnieszka Porzuczek
fortepian i akompaniament

Grażyna Sokalska
akompaniament
 SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI
Joanna Kubas
akompaniament
Karolina Jesionek
kierownik sekcji / flet
Agnieszka Haase
akompaniament
Marzanna Eliasz - Maliszewska
flet
Adam Greń
akompaniament
Grażyna Jursza
flet
Tomasz Janeczko
akordeon
Leszek Salwa
waltornia

Dariusz Jursza
klarnet

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

Mateusz Konopka
puzon

Zenaida Biedrycka
Tomasz Soswa
trąbka
Piotr Dziuba
korektor instrumentów
Rafał Dudek
trąbka
Lucyna Kosiata
Halina Król
Wojciech Front
fagot
Marianna Muniak
Sybila Nowak
Robert Czmok
saksofon
Artur Nowak

Tomasz Stencel
obój

Franciszek Osadzin
instrumenty perkusyjne

Michał Żymełka
instrumenty perkusyjne
 BIBLIOTEKA

Alina Kużnar
biblioteka ogólna

Aleksandra Bury
biblioteka muzyczna
                                                                                               
                                                                     
           
                                                                          
                                                                       
   Rekrutacja
Kalendarz
Historia szkoły
Sekcje
Kadra
Podręczniki
Lektury
Świetlica