Kontakt
01.09. 
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
07.09. SPOTKANIE Z RODZICAMI
14.09. ZEBRANIE PLENARNE RADY PEDAGOGICZNEJ
16-17.09. 
PASOWANIE NA UCZNIA
01.10. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI
14.10.
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
01.11. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
09-10.11. SPOTKANIA Z RODZICAMI
11.11. NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY
12.11. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
23-31.12.
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
01.01. NOWY ROK
DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY
06.01. OBJAWIENIE PAŃSKIE
DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY
07.01.
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
09.01. KONCERT JUBILEUSZOWY
11.01.
ZEBRANIE PLENARNE RADY PEDAGOGICZNEJ 
14.01.
ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA
14-27.02. FERIE ZIMOWE
29-30.03. SPOTKANIA Z RODZICAMI
14-19.04.
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
22.04.
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH                                   
BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ
29.04. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  
01.05. ŚWIĘTO PRACY
02.05.
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  
03.05.
ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA
DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - JĘZYK POLSKI 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - MATEMATYKA

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
31.05. SPOTKANIE Z RODZICAMI
16.06. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY
17.06. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
14.06.
ZEBRANIE PLENARNE RADY PEDAGOGICZNEJ
21.06.
DZIEŃ SPORTU
22.06.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLASY VIII
24.06.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS IV - VII
24.06.
ZEBRANIE PLENARNE RADY PEDAGOGICZNEJ
        
Rekrutacja
Kalendarz
Historia szkoły
Sekcje
Kadra
Podręczniki
Lektury
Świetlica