Kontakt
03.09. 
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
10.09.
SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-VIII
11.09.
ZEBRANIE PLENARNE RADY PEDAGOGICZNEJ
27.09.
PASOWANIE NA UCZNIA
01.10.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI
12.10. AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ
31.10. APEL Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
01.11. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY
02.11.
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
13-14.11. SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-VIII
09.11.
APEL Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
20.12.
WIGILIJNE SPOTKANIE Z KOLĘDAMI I PASTORAŁKAMI
21.12. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
22.12. – 31.12. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
01.01. NOWY ROK
DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY
02.01.
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
(ODPRACOWANY KONCERTEM)
09.01. KONCERT "KOLĘDOWE NUTKI"
14.01 ZEBRANIE PLENARNE RADY PEDAGOGICZNEJ 
SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-VIII

BAL KARNAWAŁOWY UCZNIÓW KLAS I-III
DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA UCZNIÓW KLAS IV-VII
18.01.
ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA
PRÓBY PRZED KONCERTEM PÓŁROCZNYM
19.01.
KONCERT PÓŁROCZNY
21.01.
POCZĄTEK DRUGIEGO PÓŁROCZA
08.02.
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
(ODPRACOWANY KONCERTEM)
11.02. - 24.02. FERIE ZIMOWE
02.03. KONCERT "MISTRZ I UCZEŃ"
12-13.03 SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS IV-VIII
23.03.
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
03.04. - 05.04.
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
15.04.  DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH      
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - JĘZYK POLSKI 
16.04.
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH      
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - MATEMATYKA
17.04.
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH      
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
18.04. - 23.04 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
24.04. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH                                   
BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ
(ODPRACOWANY KONCERTEM)

30.04.
APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NARODOWEGO TRZECIEGO MAJA
01.05. ŚWIĘTO PRACY
DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY
02.05. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
03.05. ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA
DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY
08.05. SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-VIII
16.05. - 17.05.
EGZAMINY WSTĘPNE DO POSM II ST.
17.05. - 18.05. KONCERT W OSTRAWIE
31.05.
WYCIECZKI KLASOWE
07.06. PRÓBY PRZED KONCERTEM KOŃCOWOROCZNYM
08.06. KONCERT KOŃCOWOROCZNY
11.06. ZEBRANIE PLENARNE RADY PEDAGOGICZNEJ
12.06. KONCERT "MUZYKUJĄCE RODZINY"
18.06.
DZIEŃ SPORTU
19.06.
MSZA ŚWIĘTA
20.06. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY
21.06.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
22.06. - 31.08. WAKACJE
        
Rekrutacja
Kalendarz
Historia szkoły
Sekcje
Kadra
Podręczniki
Lektury
Świetlica