Kontakt
02.09. 
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
10.09.
SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-VIII
13.09.
ZEBRANIE PLENARNE RADY PEDAGOGICZNEJ
01.10.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI
KONCERT JUBILEUSZOWY

PASOWANIE NA UCZNIA
14.10. AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ
31.10. APEL Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
01.11. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY
08.11. APEL Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11.11. NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY
12-13.11. SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-VIII
13.12. PRÓBY PRZED KONCERTEM PÓŁROCZNYM
14.12. KONCERT PÓŁROCZNY
20.12.
WIGILIJNE SPOTKANIE Z KOLĘDAMI I PASTORAŁKAMI
23.12. – 31.12. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
01.01. NOWY ROK
DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY
06.01. OBJAWIENIE PAŃSKIE
DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY
07.01 ZEBRANIE PLENARNE RADY PEDAGOGICZNEJ 
SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-VIII
08.01. BAL KARNAWAŁOWY UCZNIÓW KLAS I-III
DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA UCZNIÓW KLAS IV-VIII
09.01. KONCERT "KOLĘDOWE NUTKI"
10.01. ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA
13.01. - 26.01. FERIE ZIMOWE
07.03. KONCERT "MISTRZ I UCZEŃ"
21.03. DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
24-25.03 SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS IV-VIII

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
09.04. - 14.04 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
21.04.  DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH      
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - JĘZYK POLSKI 
22.04.
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH      
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - MATEMATYKA
23.04.
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH      
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
24.04. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH                                   
BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ
(ODPRACOWANY KONCERTEM)

29.04. AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NARODOWEGO TRZECIEGO MAJA
30.04. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
01.05. ŚWIĘTO PRACY
DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY
08.05. SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-VIII
14.05. - 15.05.
EGZAMINY WSTĘPNE DO POSM II ST.
29.05. PRÓBY PRZED KONCERTEM KOŃCOWOROCZNYM
30.05. KONCERT KOŃCOWOROCZNY
01.06.
WYCIECZKI KLASOWE
11.06. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY
12.06. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
16.06. ZEBRANIE PLENARNE RADY PEDAGOGICZNEJ
23.06.
DZIEŃ SPORTU
24.06.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLASY VIII
25.06.
MSZA ŚWIĘTA
26.06.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS IV - VII
27.06. ZEBRANIE PLENARNE RADY PEDAGOGICZNEJ
27.06. - 31.08. WAKACJE
        
Rekrutacja
Kalendarz
Historia szkoły
Sekcje
Kadra
Podręczniki
Lektury
Świetlica