Uprzejmie prosimy o przekazywanie wsparcia finansowego na potrzeby naszej społeczności szkolnej.
Tego rodzaju pomoc da naszym uczniom szansę pełniejszego rozwoju ich talentów.
Wpłaty z dopiskiem DAROWIZNA NA CELE OŚWIATOWO -WYCHOWAWCZE
(oraz podaniem imienia i nazwiska Ucznia oraz klasy) prosimy kierować na konto szkoły

ZPSM 40-887 Katowice, ul. Ułańska 7b NBP o/o w Katowicach
87 1010 1212 3175 7313 9134 0000

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH