Kontakt


Skład Rady Rodziców


  Przewodnicząca:  Marta Gocalińska
  Z-ca Przewodniczącej: Aleksander Tlatlik
Sekretarz: Katarzyna Szeffer
Członkowie Rady Rodziców:
  Agata Otrębska
Aleksandra Płatek
Michał Zawierucha
Justyna Klimas


Kontakt: e-mail
rada-rodzicow@zpsm.edu.pl

Ubezpieczenie uczniów
  
Rekrutacja
Historia szkoły
Kadra
Sekcje
Osiągnięcia
Kalendarz
Podręczniki
Lektury
Świetlica