Kontakt


Skład Rady Rodziców


  Przewodnicząca:  Aleksandra Gromek
  Z-ca Przewodniczącej: Anna Sokołowska-Olesik
Sekretarz: Ilona Janeczek
Skarbnik: Katarzyna Szeffer
Członkowie Rady Rodziców:
  Adam Bury
Karina Morawiec
Alicja Olech
Agata Otrębska
Andrzej Szymański


Kontakt: e-mail
rada-rodzicow@zpsm.edu.pl

Ubezpieczenie uczniów
  
Rekrutacja
Historia szkoły
Kadra
Sekcje
Osiągnięcia
Kalendarz
Podręczniki
Lektury
Świetlica