Kontakt
Rekrutacja
Kalendarz
Historia szkoły
Osiągnięcia
Sekcje
Kadra
Podręczniki
Lektury
Świetlica

 
23 MARCA 2019 GODZ. 10.00 -  DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
24 KWIETNIA 2019 - BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW DO KLASY I

Regulamin rekrutacji
Wniosek
Kwestionariusz osobowy

 TYPY ZADAŃ
PODCZAS INDYWIDUALNYCH BADAŃ PREDYSPOZYCJI MUZYCZNYCH I POCZUCIA RYTMU

1. Zaśpiewanie piosenki na pamięć przygotowanej uprzednio na lekcji zbiorowej.

2. Powtarzanie głosem śpiewanych melodii - dziecko powtarza melodie prezentowane przez nauczyciela.

3. Rozróżnianie wysokości dźwięków: wyższe - niższe­­ ( „cienkie - grube”).

4. Określanie zmian w powtarzanych melodiach - dziecko wskazuje zmiany w melodii bądź też owych zmian nie stwierdza, używając zwrotów „tak samo” lub „źle”.

5. Określanie ilości współbrzmiących dźwięków - dziecko określa, ile uderzonych jednocześnie dźwięków słyszy („jeden”, „dwa” lub „dużo”).

6. Dośpiewywanie ostatniego - brakującego - dźwięku w krótkich melodiach.

7. Wyklaskanie rytmu zagranej na pianinie melodii.

8. Powtórzenie - wystukanie - na bębenku rytmu zrealizowanego także na bębenku.