Kontakt
Rekrutacja
Kalendarz
Historia szkoły
Osiągnięcia
Sekcje
Kadra
Podręczniki
Lektury
Świetlica

 
ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PODCZAS REKRUTACJI
 

23 kwietnia 2021
- BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW DO KLASY I
w budynku szkoły przy ulicy Dąbrówki 9

W razie zmiany miejsca lub terminu w związku z sytuacją epidemiczną lub rozpoczęciem prac remontowych będziemy na bieżąco o tym informować na stronie internetowej szkoły: http://1st.zpsm.edu.pl/ i szkolnym FB.
 
Regulamin rekrutacji
Wniosek
Kwestionariusz osobowy

INFORMACJA ADMINISTRATORA I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ UCZNIÓW DO SZKOŁY

 Przebieg badania przydatności kandydatów do klasy I
Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  I st.
im. S. Moniuszki w Katowicach na rok szkolny 2021/2022


Ze względu na epidemię koronawirusa zostaje zmieniony przebieg badania:

zbiorowa lekcja rytmiki – zostaje odwołana

badanie dojrzałości szkolnej – zostaje odwołane.

Przebieg badania indywidualnego:

Zaśpiewanie przez kandydata dowolnej przygotowanej piosenki.

Powtórzenie zaśpiewanej przez nauczyciela melodii.

Powtórzenie wyklaskanego przez nauczyciela rytmu.

Określenie, czy zagrana dwukrotnie melodia za drugim razem zmienia się, czy też nie.

Określenie, który z dwóch zagranych po kolei dźwięków jest dźwiękiem brzmiącym wyżej.

Zakończenie melodii zagranej przez nauczyciela dźwiękiem pasującym do melodii

Rozpoznanie, czy nauczyciel gra jeden lub więcej dźwięków naraz.


Przewidywany czas badania 15 min.

Każdy kandydat będzie miał wyznaczoną indywidualną godzinę badania.

Przy wejściu do szkoły będzie mierzona temperatura.

Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.

Kandydat będzie wchodził do sali samodzielnie.
Rodzic/opiekun pozostanie na korytarzu (w maseczce zasłaniającej usta i nos).

Badania będą przeprowadzane w salach o dużej powierzchni.

Kandydat będzie miał wyznaczone miejsce, w którym będzie stał.

Kandydaci będą wchodzić i wychodzić innymi (wyznaczonymi) wejściami.

Lista uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
zostanie podana na stronie internetowej szkoły (nazwiska będą zakodowane).