Kontakt

SEKCJE


Przedmioty
ogólnokształcące
W Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia prężnie działa sekcja przedmiotów ogólnokształcących. Od początku działalności szkoły program nauczania w tym zakresie był zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i podlegał wszystkim wprowadzanym w Polsce reformom oświaty. Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby atmosfera panująca w szkole sprzyjała wszechstronnemu rozwojowi wychowanków i przyczyniała się do rozkwitu ich talentów. Nasi absolwenci z powodzeniem kontynuują edukację w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia, jak również w innych renomowanych szkołach ponadpodstawowych.
   
W szkole działa świetlica, wyposażona w pomoce dydaktyczne w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”.
Uczniowie objęci są opieką pedagoga szkolnego.
   
                Nasza placówka bierze udział w akcjach:
                „Szklanka mleka”
                „Owoce w szkole” - dla klas I-III
                "Bezpieczne dziecko przyjaciel Sznupka"
                "Zachowaj trzeźwy umysł".

W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach uczniowie biorą udział w:
lekcjach bibliotecznych
- z przysposobienia bibliotecznego
- tematycznych
konkursach
- o tematyce regionalnej
- literackich
- plastycznych
imprezach integracyjnych
- w ramach europejskiego tygodnia demokracji lokalnej
 „Razem możemy więcej”
- okolicznościowych.

                      Prowadzimy zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna i tańce. Organizowane są "aktywne przerwy".
                      Nasi podopieczni uczestniczą w zajęciach na basenie w budynku przy ulicy Ułańskiej 7.

Prężnie działa Samorząd Szkolny, współpracując z Fundacją „Pomóż i Ty”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, Świetlicą Środowiskową św. Wojciecha, Społecznym Schroniskiem dla Zwierząt „Fauna” w Rudzie Śląskiej, Fundacją Centaurus, włączając się w akcję "Szlachetna Paczka" i "Pola Nadziei", organizując dyskoteki andrzejkowe, zabawy karnawałowe, pocztę walentynkową, Konkurs Wokalno-Instrumentalny "Śpiewać każdy może", Konkurs "Tańczyć każdy może", Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę, Konkurs Ekologiczny "Ożywione Śmieci - Przyjaciele Dzieci", Konkurs na Najbardziej Pomysłowego Ekoludka i konkursy plastyczne.

Na terenie szkoły organizowane są różnorodne konkursy, których celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów:
Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III
Konkurs Recytatorski dla uczniów klas IV-VI
Konkurs „Mistrz Ortografii" dla uczniów klas IV-VI
Konkurs "Mistrz
Gramatyki” dla uczniów klas IV-VI
Konkurs Literacki "I ty możesz zostać baśniopisarzem" dla uczniów klas IV
Konkurs Mitologiczny dla uczniów klas V

Konkurs Literacko-Plastyczny o tematyce mitologicznej dla uczniów klas V
Konkurs "Jestem redaktorem gazety mitologicznej" dla uczniów klas V
Konkurs "Wielka Brytania w moich oczach" dla uczniów klas IV-VI
English Recitation Contest dla uczniów klas IV
Konkurs Czytelniczy „Książka – moja miłość”
Konkurs Przyrodniczy z okazji Dnia Ziemi
Konkurs Ekologiczny.


Nasza szkoła
reprezentowana jest także
w konkursach rejonowych, regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych.

Uczniowie klas szóstych biorą udział w Konkursie Wiedzy Biblijnej, który wyłania uczestników do etapu dekanalnego. Na terenie szkoły przeprowadzane są eliminacje do konkursów kuratoryjnych – Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego i Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Chętni uczestniczą w konkursie z języka angielskiego „FOX”.  Co roku zgłaszane są eseje dzieci uzdolnionych literacko na Ogólnopolski Konkurs na Pracę z Literatury, Ogólnopolski Konkurs na Baśń, Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki i Ogólnopolski Konkurs Literacki „Okno”. Uczniowie biorą również udział w Miejskim Konkursie Regionalno-Plastycznym,  Regionalnym Konkursie Recytatorskim, ogólnopolskich konkursach Alfik Humanistyczny i Alfik Matematyczny, ogólnopolskim konkursie języka polskiego "Panda" i "Albus", ogólnopolskim konkursie ekologicznym "Panda" oraz w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym i Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.

Sekcja instrumentalna

W naszej szkole działają obecnie trzy sekcje instrumentalne: sekcja fortepianu i akordeonu, sekcja instrumentów smyczkowych, gitary klasycznej i harfy oraz sekcja instrumentów dętych i perkusji.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość podjęcia nauki gry na 15 instrumentach: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze klasycznej, harfie, flecie, klarnecie, saksofonie, puzonie, trąbce, waltorni, oboju oraz perkusji.

W ramach pracy poszczególnych sekcji organizowane są liczne popisy, przesłuchania i koncerty,

na których uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności.

Radość muzykowania odkrywają także w zespołach kameralnych.

A gdy już ją odkryją pod kierunkiem nauczycieli instrumentu, z sukcesami reprezentują szkołę - indywidualnie oraz w grze zespołowej na koncertach – w szkole i poza nią oraz konkursach - ogólnopolskich i międzynarodowych.

 Z nauczycielami instrumentów ściśle współpracują akompaniatorzy - współtwórcy uczniowskich sukcesów.Muzyczna rodzina z Moniuszki jest więc bardzo liczna i stale się powiększa.
Pięknym dowodem wierności szkole jest powrót  absolwentów podejmujących pracę pedagogiczną.


   
Wśród naszych absolwentów można znaleźć także wybitnych artystów różnych dziedzin sztuki : muzyków grających w orkiestrach na całym świecie, koncertujących solistów, wokalistów, dyrygentów, kompozytorów, reżyserów filmowych i dźwięku, poetów, lutników oraz pedagogów akademii muzycznych i szkół muzycznych I i II stopnia, dyrektorów instytucji kultury oraz dziennikarzy. Nie wyczerpuje to bynajmniej grona sympatyków, którzy zawdzięczają szkole wrażliwość na piękno, dobre wspomnienia czy nawiązane w jej murach przyjaźnie.

Sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych
Kształcenie słuchu, audycje muzyczne (dające podstawy z zakresu teorii muzyki), rytmika oraz chór i orkiestra tworzą dziś sekcję przedmiotów ogólnomuzycznych. Od roku 1995 w szkole prowadzona jest rytmika jako przedmiot nadobowiązkowy dla uczniów klas IV-VI. Ze względu na walory artystyczne, widowiskowe i estetyczne zagościła ona w ostatnich latach w programach licznych koncertów.

W czasie  koncertów szkolnych uczniowie prezentują interpretacje ruchowe utworów z literatury muzycznej, inscenizacje oraz instrumentacje piosenek z repertuaru dziecięcego. Fragmenty lekcji rytmiki oraz ruchowe opracowania piosenek i tańców prezentowane są m.in. podczas Dnia Otwartego Szkoły.

Nauczyciele sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych, oprócz całorocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej, zajmują się także organizowaniem szkolnych quizów muzycznych, konkursów solfeżowych i audycji słowno-muzycznych. Współpracują również z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących, przygotowując oprawę muzyczną okolicznościowych akademii.

Zajęcia chóru – wpisującego się w historię szkoły od początków jej istnienia - dają uczniom wiele radości ze wspólnego muzykowania i poznawania literatury muzycznej, a uczestnictwo w koncertach szkolnych i środowiskowych stwarza możliwość zaprezentowania  się publiczności i pokazania umiejętności pracy zespołowej.

Z chórem szkolnym pracowali jako dyrygenci: Ryszard Mainka, Tadeusz Gruca, Helena Bezegowa, Alicja Krajowska-Mikułowa, Alina Janiszewska, Teodor Pośpiech, Edward Kobus, Józef Szulc, Bronisława Polok, Aleksandra Slawik-Danisz, Bogumiła Leńska, Anna Idzikowska, Aleksandra Bobrzyk-Maciejczyk, Maria Piotrowska, Monika Kionka, Agnieszka Musioł oraz Iga Mierzejewska.

Chór występował wraz z orkiestrą Państwowej Filharmonii Śląskiej w Katowicach, w audycjach telewizyjnych, koncertach organizowanych przez Polskie Radio oraz co roku uświetniał swoimi występami koncerty szkolne odbywające się gościnnie w salach koncertowych Państwowej Filharmonii Śląskiej, Społecznego Ogniska Artystycznego, Państwowej Szkoły
Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach oraz w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach. Wysoki poziom artystyczny chóru wielokrotnie był doceniany na odbywających się co roku w Zabrzu Przeglądach Chórów Szkół Muzycznych.

Tradycja orkiestrowego muzykowania kształtowała się od początków istnienia Eksperymentalnej Publicznej Szkoły Powszechnej im. St. Moniuszki. W roku 1949 zespół skrzypcowy przekształcono w dziecięcą orkiestrę szkolną, której skład poszerzał się stopniowo o wiolonczelę, kontrabas, instrumenty dęte i perkusyjne. Odpowiednio dokonana instrumentacja i aranżacja repertuaru orkiestrowego stwarza uczniom możliwość rozwijania zainteresowań muzycznych i osiągania radości z zespołowego muzykowania.

Dyrygentami szkolnej orkiestry byli: Wacław Chudzicki, Alicja Krajowska-Mikułowa, Zenon Kowalowski, Felicja Bieganek, Zygmunt Kurz, Eryk Taubic, Krzysztof Szendera, Andrzej Laburda, Jan Zarżycki, Wojciech Sąkól, Antoni Klikiewicz, Bożena Tamowska, Aneta Gmur-Iwan oraz Monika Kionka.

Koncerty półroczne i końcoworoczne, będące tradycją szkoły i mające zawsze bardzo uroczysty charakter, odbywały się w różnych salach koncertowych na terenie Katowic - w sali Społecznego Ogniska Artystycznego, auli Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza, dawnej siedzibie WOSPRiT oraz Państwowej Filharmonii Śląskiej. Obecnie orkiestra szkolna występuje w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach. Orkiestra naszej szkoły uczestniczy co roku w Festiwalu Orkiestr Szkół Muzycznych w Będzinie, odnosząc tam sukcesy.
Rekrutacja
Historia szkoły
Kadra
Sekcje
Osiągnięcia
Kalendarz

Podręczniki
Lektury
Świetlica