Kontakt
 
Świetlica
jako wewnątrzszkolna instytucja wychowawcza wspomaga i uzupełnia pracę szkoły
we wszystkich jej zakresach:
opieki, oddziaływania wychowawczego
oraz poczynań dydaktycznych.
Pełni też funkcję społeczną i kompensacyjną. Łącząc elementy atmosfery domowej
ze świadomie planowaną i organizowaną działalnością wychowawczo - opiekuńczą stanowi pomost
między domem rodzinnym a szkołą.
Główny cel pracy świetlicy
to wychowanie człowieka życzliwego,
aktywnego i tolerancyjnego,
umiejącego wymagać od siebie,
współpracować z innymi i pomagać im
oraz szanującego wartości
takie jak
rodzina, Ojczyzna, szkoła.

Świetlica wyposażona jest w biblioteczkę

i pomoce dydaktyczne
w ramach programu rządowego
„Radosna szkoła".
  

W świetlicy organizowane są:
- konkursy plastyczne
- konkursy związane z Dniem Ziemi
- konkursy związane z akcją Pola Nadziei
- wystawy prac uczniów
- turnieje szachowe
- Andrzejki i Mikołajki
- Dzień Życzliwości i Dobrego Słowa
- Dzień Niezapominajki
- Dzień Dziecka
Kluby świetlicowe:

Klub Przyrodniczy
Klub Plastyczny
 Klub Muzyczny
Klub Kolekcjonerski
 Klub Origami
Klub Uśmiechu
Klub "Dookoła Świata"
Klub "Czysta Świetlica”

    
Zajęcia świetlicowe:
dydaktyczne:
- czytelnictwo książek i czasopism
- projekcja filmów edukacyjnych
- quizy przyrodnicze
- zajęcia psycho-edukacyjne
- nauka własna
artystyczne:
- rysunek
- malarstwo
- rzeźba
- zajęcia umuzykalniające


rozrywkowe:
- gry stolikowe
- filmy
- konkursy
- imprezy okolicznościowe

sportowe:
- gry i zabawy na świeżym powietrzu

integracyjne

Rekrutacja
Historia szkoły
Kadra
Sekcje
Osiągnięcia
Kalendarz

Podręczniki
Lektury
Świetlica