ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

TERMINY

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych z:

stopień pierwszy

stopień drugi

stopień trzeci

języka polskiego

9.11.2020

19.11.2020

godz. 9.00

18.02.2021

godz. 11.00

matematyki

12.11.2020

20.11.2020

godz. 9.00

19.02.2021

godz. 11.00

języka angielskiego

13.11.2020

23.11.2020

godz. 9.00

22.02.2021

godz. 11.00


Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki